children818 logo
children818

醫生簡介

何學工醫生

兒童免疫及傳染病科專科醫生

 • 尚至醫療兒童過敏及免疫科總監

 • 香港大學名譽臨床副教授(兒科)

 • 香港大學內外全科醫學士
 • 香港大學醫學博士
 • 英國皇家內科醫學院院士
 • 英國皇家兒科醫學院榮授院士
 • 英國愛丁堡皇家內科醫學院榮授院士
 • 香港兒科醫學院院士
 • 香港醫學專科學院院士(兒科)
 • 英國倫敦皇家內科醫學院榮授院士

通常駐診醫院

 • 嘉諾撒醫院
 • 香港港安醫院–司徒拔道
 • 養和醫院
 • 明德國際醫院
 • 聖保祿醫院
 • 港怡醫院