children818 logo
children818

醫生簡介

潘錦霞醫生

兒科醫生

 • 香港大學內外全科醫學士
 • 英國皇家內科醫學院院士
 • 香港兒科醫學院院士
 • 英國皇家兒科醫學院院員
 • 香港醫學專科學院院士(兒科)
 • 卡的夫大學實用皮膚科文憑

通常駐診醫院

 • 聖德肋撒醫院
 • 香港浸信會醫院
 • 仁安醫院
 • 香港港安醫院–司徒拔道
 • 嘉諾撒醫院
 • 播道醫院
 • 寶血醫院
 • 聖保祿醫院