children818 logo
children818

醫生簡介

鄧秀碩醫生

兒科專科醫生

 • 香港中文大學內外全科醫學士
 • 英國皇家兒科醫學院院員
 • 愛爾蘭皇家內科醫學院院士
 • 香港醫學專科學院院士(兒科)
 • 香港兒科醫學院榮授院士
 • 愛爾蘭皇家內外科醫學院兒科文憑
 • 英國倫敦皇家醫學院兒科文憑
 • 香港中文大學家庭醫學文憑
 • 卡的夫大學實用皮膚科文憑

通常駐診醫院

 • 嘉諾撒醫院
 • 養和醫院
 • 明德國際醫院
 • 港怡醫院
 • 香港港安醫院–司徒拔道
 • 聖保祿醫院